Tác giả :
Tổng Thanh tra tiếp dân tại cơ sở
Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh bắt tay công dân tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Dung

4/5  nội dung khiếu nại không có cơ sở giải quyết

Tại buổi tiếp, bà Ngô Thị Mận đại diện công dân khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện Dự án Nhà máy cơ khí nâng hạ Quang Trung, tại phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Theo đó, các hộ dân kiến nghị 5 nội dung: Thứ nhất, được giải quyết hỗ trợ đất liền kề và đất bám Quốc lộ 10; Thứ hai, được đền bù 60.000m2 diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản và đất nông nghiệp; Thứ ba, đề nghị được xem xét, bồi thường, hỗ trợ 100% đơn giá đối với các diện tích đất khai hoang nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các hộ dân khai hoang phục hoá; Thứ tư, được bồi thường hơn 4.500m2 đất nông nghiệp và đất khai hoang cho 4 hộ dân: Phạm Văn Được (3.600m2 đất nông nghiệp); Vũ Văn Vinh (300m2 đất khai hoang); Đặng Hồng Phương (369m2 khai hoang); Dương Văn Hảo (225m2 đất khai hoang); Thứ năm, đề nghị được hưởng 150% đơn giá bồi thường đất nông nghiệp theo quyết định số 4915/QĐ-UBND năm 2005 của UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Ngọc Thu cho biết, để giải quyết hỗ trợ đất liền kề và đất bám Quốc lộ 10 của 215 hộ dân, UBND TP Uông Bí căn cứ vào hiện trạng và bản đồ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu cảng và Nhà máy sản xuất các loại cẩu Xí nghiệp cơ khí Quang Trung, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân không nằm xen kẽ trong khu dân cư, cho nên các hộ dân không được hưởng chính sách hỗ trợ áp dụng cho đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư theo Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, vì trong Nghị định này không có quy định về hỗ trợ đất bám Quốc lộ 10. Do vậy, nội dung khiếu nại về việc giải quyết hỗ trợ đất liền kề và đất bám Quốc lộ 10 là không có cơ sở xem xét.

Đối với đề nghị được đền bù 60.000m2 đất nuôi trồng thuỷ sản và đất nông nghiệp của 2 hộ dân, trong đó hộ ông Đặng Văn Hùng có diện tích là 28.000m2 và ông Phạm Văn Ngũ có 30.000m2, căn cứ vào sổ giao đất và sổ theo dõi thuế đất nông nghiệp hàng năm và Chi cục Thuế Uông Bí xác nhận việc kê khai nộp thuế đất hàng năm của 2 hộ dân là đất hạng 6, theo đó, Ban đền bù thị xã Uông Bí đã lập phương án đền bù cho 2 hộ dân kể trên là 2.100 đồng/m2 và hỗ trợ đối với phần đất nuôi trồng thuỷ sản dôi dư là 2.100 đồng/m2 x 30%. Đồng thời, công dân đã nhận đủ số tiền trên và bàn giao mặt bằng từ năm 2006. Do đó, nội dung khiếu nại được đền bù 60.000m2 đất nuôi trồng thuỷ sản và đất nông nghiệp là khiếu nại sai, 2 hộ dân đã được đền bù theo quy định của pháp luật và đã nhận đầy đủ số tiền đền bù, hỗ trợ.

Trong 140/215 hộ dân đề nghị được đền bù 100% giá đất nông nghiệp đối với diện tích đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ theo Quyết định số 1122/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 4466/2005/QĐ-UB ngày 1/12/2005 của UBND tỉnh, UBND TP Uông Bí đã lập phương án hỗ trợ 30% giá đất nông nghiệp cùng hạng cho các hộ dân có diện tích đất thu hồi GPMB nhiều hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng quy định của pháp luật. Do đó, một số hộ dân đề nghị được bồi thường 100% như số diện tích được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có cơ sở xem xét.

Đại diện công dân trình bày tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Dung

Đối với nội dung các hộ dân kiến nghị 4.500m2 đất bị chiếm dụng nhưng chưa được bồi thường, căn cứ vào Bản đồ hiện trạng GPMB, biên bản xét duyệt nguồn gốc đất của UBND xã Phương Nam và phương án bồi thường GPMB, trong số diện tích đất thu hồi của 4 hộ dân, có 423m2 là đất hành lang mương giáp đê Vành Kiệu nên không được bồi thường, hỗ trợ; còn lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ là 2.066,1m2; đất giao thầu nuôi trồng thuỷ sản đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ là 5.892m2 đã được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Tại nội dung yêu cầu được hưởng 150% giá đất nông nghiệp, theo hiện trạng sử dụng đất và Bản đồ GPMB dự án Xây dựng Cầu cảng và Nhà máy sản xuất các loại cẩu của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung, thì toàn bộ các thửa đất của các hộ dân bị thu hồi không nằm đan xen với đất ở, đất phi nông nghiệp. Mặt khác, tại thời điểm thu hồi đất để thực hiện GPMB, phường Phương Nam vẫn là xã. Theo quy định được trích dẫn từ Quyết định số 4915/2005/QĐ-UBND, việc các hộ dân đề nghị bồi thường giá đất nông nghiệp 150% là không có cơ sở giải quyết, vì toàn bộ các thửa đất của các hộ dân bị thu hồi không nằm xen kẽ trong khu dân cư, khu đô thị. 

Cần xem xét, giải quyết phần đất ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại buổi  tiếp, đại diện một số ban, ngành cũng đã trình bày và báo cáo về quá trình giải quyết khiếu nại của công dân. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị chính quyền xem xét giải quyết việc hỗ trợ, đền bù đối với phần đất khai hoang bị thu hồi nằm ngoài diện tích có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), do công dân đã sử dụng ổn định từ trước cho đến khi bị thu hồi. 

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp dân và giải quyết đơn thư rất cầu thị, nhiều lần mời TTCP trong việc phối hợp. 

Đây là đoàn công dân gửi đơn, đến trực tiếp Trụ sở Tiếp dân của Trung ương nhiều lần với thái độ gay gắt, bức xúc. Tuy nhiên, quá trình giải quyết  khiếu kiện của công dân có sự chậm trễ, giải quyết nhiều lần, nhưng công dân vẫn không đồng nhất. Đối với nội dung đền bù với phần diện tích ngoài sổ đỏ, đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế, vận dụng chính sách để xem xét, giải quyết cho công dân. 

Đại diện lãnh đạo Cục I - TTCP cũng cho biết, trong 5 nội dung, có 2 nội dung liên quan đến đất xen kẹt là trùng khớp, đề nghị chính quyền rà soát lại để xem xét việc hình thành khu dân cư tại thời điểm như thế nào; về đất nông nghiệp chuyển đổi thành đất nuôi trồng thuỷ sản, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Uông Bí tiếp tục rà soát, kiểm tra lại; với phần đất dôi dư khai hoang được tôn tạo và không bị tranh chấp, cần xem xét để bồi thường theo giá đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Dung

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, quan điểm giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh là “sai đâu sửa đấy, chính quyền sai chính quyền sửa, người dân sai người dân sửa”. Tuy nhiên, khi giải quyết vấn đề phải căn cứ theo các văn bản của pháp luật cũng như theo chủ trương của đất nước trong việc xây dựng, phát triển đất nước. Theo đó, chủ tịch tỉnh đề nghị công dân cần xem xét kỹ những văn bản pháp luật. Liên quan đến 60.000m2 mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, công dân cũng cần phải kiểm tra lại phần đã được bồi thường, tránh trường hợp đòi bồi thường 2 lần; diện tích đất bên ngoài diện tích trong GCNQSDĐ, giao chính quyền của phường và người dân xác định lại nguồn gốc đất khai hoang hay lấn chiếm. 

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh khẳng định mục đích việc thu hồi đất của tỉnh Quảng Ninh nhằm xây dựng dự án đầu tư phục vụ cho yêu cầu phát triển xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và chăm lo đời sống cho người dân, đảm bảo yêu cầu chung của cả nước. Riêng phường Phương Nam, TP Uông Bí, UBND tỉnh cũng đặc biệt quan tâm, thu hút việc làm, tạo điều kiện cuộc sống tốt hơn cho người dân tại địa bàn. Bên cạnh đó, quá trình thu hồi và sử dụng đất của UBND tỉnh đã được áp dụng đúng theo trình tự, mặc dù, trong quá trình thực hiện còn những việc chưa đầy đủ, cần phải bổ sung. 

Chính quyền địa phương tiếp nhận và thụ lý đơn của công dân theo đúng thẩm quyền, đúng luật định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, có đối thoại, có trao đổi theo luật định. UBND tỉnh đã thực hiện hết sức trách nhiệm, đúng pháp luật và công khai dân chủ, có vấn đề chưa đúng đã mạnh dạn sửa sai trên quan điểm đảm bảo quyền lợi của công dân. Trong quá trình tiếp dân, đã tôn trọng, lắng nghe dân.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại buổi tiếp dân. Ảnh: Nguyễn Dung

Chia sẻ với những khó khăn và bức xúc của công dân, Tổng thanh tra đánh giá trình tự khiếu kiện của công dân thực hiện theo đúng quy định và luật. Công dân thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe tại buổi tiếp. 

Đối với các nội dung khiếu kiện tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra cho biết: về việc khiếu kiện yêu cầu được hưởng 150% giá đất nông nghiệp, cần xem xét áp dụng đúng pháp luật. Qua xem xét thì phần đất của công dân không nằm trong đất nội thị, do vậy nội dung khiếu kiện của công dân không có cơ sở xem xét. 

Đối với phần bồi thường mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, theo giải thích theo các sở, ban, ngành, đã áp dụng theo 2 hình thức, trong đó có hình thức có lợi cho công dân, nhưng công dân vẫn chưa thống nhất. Đề nghị địa phương cần rà soát, xem xét lại phần bồi thường cho bà con đã đủ, đúng chưa. 

Với nội dung liên quan đến đất khai hoang nằm ngoài diện tích trong GCNQSDĐ, đề nghị bổ sung đầy đủ cấp giấy cho bà con và tính như sử dụng đất nông nghiệp. Hộ nào chưa có GCNQSDĐ cần phải làm và nộp thuế đầy đủ theo giá đất nông nghiệp; Phần đất khai hoang chưa có GCNQSDĐ mà không có tranh chấp, cần xem xét thực hiện việc cấp giấy, công dân đóng thuế sử dụng. Đặc biệt địa phương cần tiếp tục xem xét việc bồi hoàn đúng quy định, xem xét giá bồi hoàn theo 70% hoặc 100% thì phù hợp vào điều kiện của địa phương và các dự án khác.

UBND tỉnh Quảng Ninh cùng TP Uông Bí xem xét quan tâm, làm rõ nội dung có liên quan đến đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và phần đất mặt nước 60.00m2, giải quyết trong năm 2014 trên tinh thần rà soát thật kỹ, đúng pháp luật và có lợi cho dân; tiếp tục giải thích, hướng dẫn pháp luật cho bà con hiểu. Đồng thời, đề nghị công dân cũng phải chấp hành pháp luật, thực hiện việc khiếu nại đúng thẩm quyền; chia sẻ, phối hợp, hợp tác với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Liên kết


Quảng cáo
Bạn thấy bố cục web như thế nào?Bạn thấy bố cục web như thế nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tuyệt vời144 92.90 %
Rất Đẹp3 01.94 %
Đẹp3 01.94 %
Khá5 03.23 %
Tổng số phiếu: 155

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 95,521

Tổng truy cập:884,661