Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016               

  

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ TRỪ ĐIỂM RÈN LUYỆN

VỀ VI PHẠM QUY CHẾ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015-2016

( Theo quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV)

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

14149225

Nguyễn Lê Cường

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

2

13150085

Nguyễn Thanh Toàn

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

3

13150079

Nguyễn Thị Thủy

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

4

13150076

Trần Thị Kim Thoại

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

5

14151077

Nguyễn Thành Phát

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

6

11949025

Nguyễn Văn Lương

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

7

14145095

Lê Gia Huy

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

8

14145289

Nguyễn Quang Tiến

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

9

14143288

Nguyễn Đức Tuấn

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

10

12143080

Đồng Văn Hồng

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

11

14144062

Đoàn Văn Kiều

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

12

14146158

Lê Ngọc Phú

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

13

14116010

Đặng Thị Thanh Châu

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

14

11942053

Đặng Trung Tuyến

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

15

13142337

Võ Ngọc Tú

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

16

10902028

Đoàn Hữu Lưu

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

17

12145329

Phan Minh Kha

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

18

14745031

Trần Ngọc Trường

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

19

14104035

Trương Thị Như Ngọc

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

20

14110130

Phạm Vũ Xuân Ngọc

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

21

14142191

Nguyễn Viết Nhật Minh

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

22

14142221

Hoàng Anh Nhựt

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

23

14142329

Nguyễn Bảo Toàn

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

24

11141066

Nguyễn Đình Hiển

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

25

11242037

Ngô Mã Tiền

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

26

11141189

Trịnh Văn Thái

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

27

10914060

Lê Bảo Linh

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

Tổng cộng có : 27 sinh viên.


 

KT. TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Trần Quang Sang

                                                                          

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Liên kết


Quảng cáo
Bạn thấy bố cục web như thế nào?Bạn thấy bố cục web như thế nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tuyệt vời144 92.90 %
Rất Đẹp3 01.94 %
Đẹp3 01.94 %
Khá5 03.23 %
Tổng số phiếu: 155

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 87,951

Tổng truy cập:940,361