Tác giả :
Kế hoạch giáo dục quốc phòng, an ninh  2015 – 2020
Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng 

Để đạt được mục đích trên, Kế hoạch yêu cầu cần phải đổi mới phương pháp, có nhiều giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQPAN các cấp và công tác GDQPAN; sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác GDQPAN ở tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, bổ sung, đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp GDQPAN cho phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên phấn đấu đến hết năm 2016 có trên 70% và hết năm 2020 có trên 90% giáo viên, giảng viên GDQPAN được đào tạo đạt trình độ chuẩn. 

Quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN trên phạm vi cả nước, phấn đấu đến hết năm 2018 có 60% đến 70% sinh viên học tập tập trung tại trung tâm GDQPAN.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (BDKTQPAN) cho các đối tượng, bảo đảm 100% các cán bộ cơ quan, tổ chức Trung ương, địa phương, cán bộ xã, phường, đảng viên trong nhiệm kỳ công tác được BDKTQPAN; đẩy mạnh BDKTQPAN cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Xây dựng mô hình điểm GDQPAN

Theo Kế hoạch, từ nay đến năm 2020 phải thực hiện một số nội dung như tuyên truyền, phổ biến luật GDQPAN; xây dựng hệ thống văn bản về GDQPAN; xây dựng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh...

Trong đó sẽ triển khai xây dựng mới các trung tâm GDQPAN theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng mô hình điểm 1 trung tâm GDQPAN thuộc nhà trường quân đội và xây dựng mô hình điểm tại 1 trung tâm GDQPAN thuộc cơ sở giáo dục đại học...

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Liên kết


Quảng cáo
Bạn thấy bố cục web như thế nào?Bạn thấy bố cục web như thế nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tuyệt vời144 92.90 %
Rất Đẹp3 01.94 %
Đẹp3 01.94 %
Khá5 03.23 %
Tổng số phiếu: 155

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 95,605

Tổng truy cập:884,745