Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HHCM

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

            

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ TRỪ ĐIỂM RÈN LUYỆN

           VỀ VI PHẠM QUY CHẾ THI HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2017-2018

(Theo quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV)

 

 

 

 

STT

MSSV

LỚP

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

1

11142068

111421A

Nguyễn Đăng Khoa

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

2

16144313

161442B

Phan Phi Long

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

3

16144306

161442B

Trương Trung Kiên

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

4

16144348

161442A

Trần Quang Phúc

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

5

16104096

161040A

Mai Văn Thông

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

6

16145404

161451A

Trương  Hoàng Huy

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

7

15146289

151461C

Bùi Minh Văn

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

8

17124211

171240B

Đoàn Thị Thùy Trang

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

9

17125210

171250C

Phạm.TThu Huyền Trang

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

10

15124130

151242A

Lê Như Quỳnh

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

11

15124027

15124CL2A

Trần Vũ Phong Lan

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

12

16145002

16145CLA

Nguyễn Lê Việt Anh

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

13

15126053

151260A

Hồ Công Quỳnh

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

14

15126064

151260C

Lê Duy Thuận

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

15

15126045

151260C

Nguyễn Thanh Phong

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

16

15126002

151260A

Lê Tuấn Anh

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

17

15126011

151260A

Nguyễn Thị Diễm

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

18

15126007

151260A

Phan Văn Bình

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

19

11119102

12119CLC

Nguyễn Thành Hưng

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

20

16151015

16151CL1A

Vũ Minh Đạt

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

21

16110260

16110CL1A

Văn Quốc Uy

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

 

 

22

13145505

131452A

Nguyễn Đình Thắng

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

23

16142367

169420B

Nguyễn Văn Mơ

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

24

16116039

16116CL1A

Nguyễn Hồ Thu Lan

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

25

16116094

16116CL2B

Nguyễn Thị Diễm Trinh

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

26

15124039

15124CL1A

Phạm Minh Phát

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

27

15950032

159500A

Trần Hoài Nhi

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

28

15950073

159500C

Vũ Minh Ngọc

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

29

15950031

159500C

Phạm Phương Nhi

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

30

15125005

15125CL1B

Lê Thị Hoàng Hải

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

31

16145015

16145CLA

Nguyễn Thiên Hiếu

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

 

32

15743037

157432B

Lý Đức Hậu

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

 

 

33

16146413

161462C

Huỳnh Thanh Nam

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

 

 

34

15143302

151431B

Trần Ngọc Khoa Trường

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

 

 

35

14141175

14141DT3A

Trương Đức Hoàng Long

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

 

 

 

Tổng cộng có 35 sinh viên.

TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

 

ThS. Trần Quang Sang

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Liên kết


Quảng cáo
Bạn thấy bố cục web như thế nào?Bạn thấy bố cục web như thế nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tuyệt vời144 92.90 %
Rất Đẹp3 01.94 %
Đẹp3 01.94 %
Khá5 03.23 %
Tổng số phiếu: 155

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 106,018

Tổng truy cập:1,015,708