Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2016               

  

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ TRỪ ĐIỂM RÈN LUYỆN

VỀ VI PHẠM QUY CHẾ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2015-2016

( Theo quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV)

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

10119039

Phạm Thế Quang

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

2

10703901

Võ Văn Duẩn

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

3

12742014

Trần Nam Quang

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

4

12745206

Nguyễn Minh Thành

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

5

13745035

Nguyễn Hữu Thành

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

6

13745087

Nguyễn Lê Hiệp Thành

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

7

14151023

Nguyễn Khánh Dương

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

8

14741041

Nguyễn Chí Công

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

9

14950040

Ngô Thị Kim Ngân

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

10

14950098

Phạm Thị Thanh Xuân

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

11

15141162

Trần Ngọc Hiếu

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

12

15141210

Nguyễn Ngọc Minh

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

13

15144220

Hoàng Văn Thiện

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

14

15150041

Đào Xuân Trường

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

15

15150048

Nguyễn Phúc Gia Vỹ

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

16

15743048

Hoàng Ngọc Huy

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

17

14141116

Nguyễn Đức Hòa

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

18

14141437

Đoàn Thanh Danh

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

19

14142057

Nguyễn Hùng Dương

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

20

14142319

Lê Văn Thương

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

21

14145039

Võ Tiến Dũng

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

22

14145077

Đỗ Trung Hiếu

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

23

14149034

Nguyễn Tiến Đạt

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

24

14151125

Phan Trọng Đạt

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

25

15141326

Nguyễn Thị Tươi

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

26

15142136

Đào Văn Bảo

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

27

15142240

Lê Đức Lợi

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

28

15142386

Lục Việt Hoàng

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

29

12745171

Bùi Hồng Phúc

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

30

13145119

Nguyễn Hoàng Khánh

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

31

13742029

Đặng Ngọc Thanh Tâm

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

32

14145119

Đoàn Thế Khoa

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

33

14145255

Đoàn Phước Tấn

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

34

14145289

Nguyễn Quang Tiến

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

35

14145290

Nguyễn Quốc Tiến

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

36

15104010

Phạm Thị Thùy Dương

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

37

15142196

Nguyễn Thái Hòa

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

 

Tổng cộng có : 37 sinh viên.

 

TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

 

 

 

Trần Quang Sang

                                                                          

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 74,472

Tổng truy cập:1,041,577