Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ TRỪ ĐIỂM RÈN LUYỆN

VỀ VI PHẠM QUY CHẾ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016-2017

( Theo quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV)

TT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

14145023

Lục Vương Cường

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

2

13950037

Nguyễn Như Minh Hiếu

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

3

13143440

Bảo Đăng

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

4

14151120

Nguyễn Kim Việt

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

5

16144211

Phạm Quốc Bảo

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

6

13145461

Nguyễn Minh Tiến

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

7

15150028

Nguyễn Đức Nhật

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

8

15127083

Đặng Qúi Nhất

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

9

14144053

Trần Thanh Học

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

10

15127020

Phạm Đăng Quang

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

11

15742037

Trương Tuấn Hữu

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

12

15147086

Lê Trung Hậu

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

13

13745004

Võ Bá Công

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

14

14145148

Đặng Bá Lợi

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

15

10111095

Trương Qúi Tùng

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

16

13149007

Nguyễn Nhật Bảo

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

17

13150076

Trần Thị Kim Thoại

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

18

14150027

Bùi Thị Thư Hà

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

19

15145116

Võ Thành Sơn Hải Phong

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

20

15742091

Trương Hoàng Anh

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

21

14142104

Đào Quang Hoàn

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

22

13150165

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

23

12145076

Nguyễn Quang Hưng

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

24

14145149

Ngô Đại Lợi

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

25

15141026

Tôn Trần Gia Hưng

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

26

15141011

Nguyễn Thành Phát Đạt

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

27

15141019

Nguyễn Minh Hoàng

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

28

15145414

Phan Văn Tú

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

29

15147022

Nguyễn Phạm Xuân Mai

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

30

15145064

Nguyễn Thiện Huấn

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

31

15109045

 Trần Thanh Thư

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi


Tổng cộng có : 31 sinh viên.

TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

 

 

Trần Quang Sang

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 74,464

Tổng truy cập:1,041,569