• Danh sách cán bộ (01/10/2014)

  DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC
  PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC


  I. Trưởng phòng : TRẦN QUANG SANG
  * Điện thoại : 0919.554.652
  * Cơ quan : (028) 37221223 - nhánh 4-8181
  * Email : sangtq@hcmute.edu.vn

  II.  Phó Trưởng phòng : NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG
  * Điện thoại : 0938.358.219
  * Cơ quan : (028) 37221223 - nhánh 4-8182
  * Email : ducvuong@hcmute.edu.vn

  III. Chuyên viên :

  1. TRẦN THỊ MINH HÒA
      * Điện thoại : 0915.215.177
      * Cơ quan : (028) 37221223 - nhánh 4-8180
      * Email : hoattm@hcmute.edu.vn

  2NGUYỄN THANH TÂN
      * Điện thoại : 0988.660.922
      * Cơ quan : (028) 37221223 - nhánh 4-8180
      * Email : thanhtan@hcmute.edu.vn

   

  3HUỲNH LÊ VŨ
      * Điện thoại :0909.930.168
      * Cơ quan : (028) 37221223 - nhánh 4-8183
      * Email : vuhl@hcmute.edu.vn

   

  4. VÕ THANH LỘC
      * Điện thoại :0779.080.688
      * Cơ quan : (028) 37221223 - nhánh 4-8183
      * Email : locvt@hcmute.edu.vn      

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 74,484

Tổng truy cập:1,041,589