Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2018

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ TRỪ ĐIỂM RÈN LUYỆN

VỀ VI PHẠM QUY CHẾ THI HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2017-2018

(Theo quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV)


TT

MSSV

LỚP

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

16144385

161441A

Thòng Gia Thành

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

2

16144377

161441C

Lê Trọng Tây

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

3

17116021

17116CLA2

Lê Thị Thúy Nga

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

4

17146015

17146CLA4

Nguyễn Thành Đạt

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

5

17125116

17125CL1B

Hoàng Bội Tiên

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

6

17125141

17125CL1C

Trần Thiện Văn

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

7

17149040

17149CLA2

Kiều Tuấn Vũ

-2

Vi phạm quy chế thi HK : Khiển trách

8

17151071

17151CL1A

Dương Vũ Hào

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

9

17142171

17142CL1B

Bùi Quốc Thịnh

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

10

17130036

17151CL3A

Lương Hoàng Sơn

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

11

15125054

15125CL2B

Trần Thị Cẩm Tú

-4

Vi phạm quy chế thi HK : Cảnh cáo

12

16128106

161280C

Phạm Văn Vinh

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

13

15124111

151242B

Nguyễn Thị Diễm My

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

14

16124158

161240B

Trần Hồng Phương

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

15

15124160

151241A

Trần Thị Phương Uyên

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

16

15124158

 151241A

Lê Thị Tú

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

17

15124143

151241A

Trần Thị Thủy

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

18

16124171

161240B

Trần Thu Thảo

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

19

16125167

161250B

Lê Thị Thu Thảo

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

20

17142322

179420A

Đỗ Quốc Thắng

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

21

16151215

161511A

Lê An Ninh

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

22

15145147

15145CL2B

Trương Ngọc Nguyên Thịnh

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

23

15145069

15145CL6B

Phạm Quang Huy

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

24

15145438

15145CL4A

Hồ Long Quân

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

25

15145105

15145CL6B

Hà Ngọc Huỳnh Như

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

26

15145109

15145CL5A

Dương Đức Phát

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

27

15145052

15145CL3A

Nguyễn Đức Hiếu

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

28

12119149

12119CLC

Bùi Trần Đức Trí

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

29

16144047

16144CL5A

Nguyễn Trọng Hiếu

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

30

16144095

16144CL1A

Nguyễn Sỹ Long

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

31

16145165

16145CL1B

Trần Hồng Chí Khang

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

32

16146088

16146CL2B

Hồ Sỹ Đông

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

33

16119056

16119CL1B

Nguyễn Đình Vương

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

34

15149047

15149CL1B

Nguyễn đặng Sỹ Tiến

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

35

17147079

17147CL1A

Đỗ Tấn Tài

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

36

16130023

161300B

Phạm Ngọc Hoàng

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

37

16143058

16143CL4B

Lê Trường Giang

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

38

16144115

16144CL3A

Nguyễn Trọng nghĩa

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

39

16146185

16146CL5A

Nguyễn Huỳnh Tài

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

40

15743116

157432B

Nguyễn Tiên Tiến

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

41

15743058

157432B

Phạm Hồng Khoát

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

42

15104067

151040B

Trần Hữu Tiến Vĩnh

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

43

15104060

151040B

Đinh Thành Tuấn

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

44

15143244

151433C

Lê Văn Phụng

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

45

15143215

151432B

Bùi Hữu Trung Nam

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

46

15124031

15124CL2B

Đào Trọng Long

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

47

16141063

16141CL1B

Nguyễn Minh Nghị

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

48

16141030

16141CL1B

Trần Quang Hiếu

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

49

16142077

16142CL2A

Lê Tùng Dương

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

50

16142061

16142CL2B

Trần Ngọc Chung

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

51

15142009

15142CL3A

Trần Tiến Cương

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

52

15142121

15142CL3B

Ngô Minh Tuấn

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

53

16125006

16125CL2A

Nguyễn Thị Linh Chi

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

54

16125062

16125CL2A

Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

55

15149009

15149CL1B

Nguyễn Tấn Đạt

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

56

17148141

171480A

Trần Thị Hương Lý

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

57

16130030

161300B

Đoàn Vũ Khang

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

58

13143475

13143CL1

Nguyễn Anh Luật

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

59

16116186

 169160A

Trần Lê Tri

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

60

14151039

141512A

Nguyễn Ngọc Hoàng Huy

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

61

15145295

151453B

Đinh Võ Hoàng Ngân

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

62

17116005

17116CLA

Đặng Hoàng Quốc Duy

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

63

17116042

17116CLA2

Lê Nguyễn Quốc Việt

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

64

17130007

171300A

Ngô Thế Dự

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

65

16145223

16145CL2A

Nguyễn Tấn Phong

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

66

16145002

16145CLA

Nguyễn Lê Việt Anh

-8

Vi phạm quy chế thi HK : Đình chỉ thi

            Tổng cộng có 66 sinh viên./.

                  TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

ThS. Trần Quang Sang


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 74,476

Tổng truy cập:1,041,581