Tác giả :

Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng, thừa lệnh Hiệu trưởng tiến hành thanh tra thường xuyên công tác đào tạo trong phạm vi toàn trường

Nhiệm vụ

  1. Xem xét, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chủ trương và qui chế tuyển sinh.
  2. Thanh tra việc tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy từ khâu soạn thảo chương trình, giáo trình, bài giảng, phương pháp giảng dạy, thực hành, thực tập v.v…
  3. Thanh tra việc tổ chức và quản lý quá trình học tập của sinh viên trong thời gian trên lớp, tự học, xét phân loại học lực, tốt nghiệp, khen thưởng và kỷ luật sinh viên.
  4. Thanh tra việc thực hiện các qui trình đào tạo, thực hiện các qui chế giảng dạy của cán bộ giảng dạy.
  5. Thanh tra công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ giảng dạy trong trường.
  6. Kiến nghị khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ giảng dạy, đối với việc bình bầu cán bộ dạy tốt, với việc sửa đổi và bổ sung các qui chế
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Liên kết


Quảng cáo
Bạn thấy bố cục web như thế nào?Bạn thấy bố cục web như thế nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tuyệt vời144 92.90 %
Rất Đẹp3 01.94 %
Đẹp3 01.94 %
Khá5 03.23 %
Tổng số phiếu: 155

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 106,026

Tổng truy cập:1,015,716