Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC                                           Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc

                                                                                                             TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2014

                                                                                THÔNG BÁO

                     (V/V triển khai công tác coi thi học kỳ I-năm học 2014-2015)

 

Kính gửi: BCN CÁC KHOA, TRUNG TÂM VÀ CÁN BỘ COI THI

          Nhằm thực hiện kỳ thi học kỳ nghiêm túc, đề nghị BCN khoa , các giảng viên, cán bộ coi thi lưu ý các điểm sau :

  1. Kiểm tra giấy tờ tùy thân có dán ảnh ( thẻ sinh viên và CMND) của sinh viên dự thi. Trường hợp sinh viên không có các loại giấy tờ trên phải lập biên bản thiếu thủ tục thi theo qui định.
  • Các biên bản này sẽ gởi về phòng Thanh Tra Giáo Dục để kiểm tra xử lý sau 1 tuần.
  • Cán bộ coi thi không thực hiện việc kiểm tra và các thủ tục trên xem như vi phạm qui chế coi thi.
  1. Không cho phép sinh viên sử dụng điện thoại trong phòng thi ( các trường hợp điện thoại để trên bàn không sử dụng cũng vi phạm quy chế).
  2. Trong giờ làm bài thi, CBCT rất hạn chế  không cho sinh viên ra ngoài.Trường hợp bất khả kháng phải có 01 CBCT đưa đi.
  3. Tất cả cán bộ coi thi phải mang bảng tên, trường hợp cán bộ coi thi do khoa mời (không phải làCBVC trường) phải có giấy xác nhận của BCN khoa có dán ảnh và chỉ có thời hạn trong học kỳ.

                 Trường hợp cán bộ coi thi không mang bảng tên hay giấy xác nhận của BCN khoa  xem như vi phạm qui chế coi thi.  

  1. Trong tất cả các buổi thi, yêu cầu BCN khoa, Trung tâm cử 1 cán bộ trực đề thi.
  2. Việc thực hiện in sao đề thi, hủy phải thực hiện đúng qui trình để bảo mật đề thi.
  3. Trường hợp cho đề thi mở ( Cho mang laptop   vào phòng thi ) sinh viên chỉ được sử dụng các file có sẵn trên máy tính như Word, exel, e book, pdf…và không được dùng truy cập, kết nối vào Internet.

    LƯU Ý: THÔNG BÁO NÀY KÈM TRONG HỒ SƠ COI THI CỦA CÁC KHOA,TT

   Nơi gửi:                                                        TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

            -BGH để báo cáo

             - Phòng Đào Tạo

            - Các Khoa,Trung Tâm,GV,CBCT                     TRẦN MINH CHÁNH

            - Lưu TTGD

 

 Download : thong bao thi HK1.pdf

 

 

                                                                                    

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Liên kết


Quảng cáo
Bạn thấy bố cục web như thế nào?Bạn thấy bố cục web như thế nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tuyệt vời144 92.90 %
Rất Đẹp3 01.94 %
Đẹp3 01.94 %
Khá5 03.23 %
Tổng số phiếu: 155

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 106,003

Tổng truy cập:1,015,693