Tác giả :

Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

                                             Kính gửi:

                                                             - Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng;

                                                             - Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Để thực hiện tốt Luật tiếp công dân và triển khai Kế hoạch số 634/KH-TTCP ngày 30/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Bộ như sau:

        1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        2. Rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, không để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo, phối hợp với Thanh tra Bộ giải quyết.

        3. Thực hiện việc tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ và Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       4. Các Vụ Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ chủ động thực hiện việc phối hợp trong giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT ngày 07/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       5. Trong thời gian Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cần tăng cường công tác tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự, cụ thể:

        a) Thanh tra Bộ

        - Thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội và số 3 Công trường Quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh) đảm bảo đúng quy định.

       - Kịp thời báo cáo tình hình các vụ việc đông người, phức tạp cho Lãnh đạo Bộ và Ban Tiếp công dân Trung ương.

       - Phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

        b) Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

       - Phối với hợp chặt chẽ với lực lượng công an trên địa bàn, bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       - Phối hợp với Thanh tra Bộ xử lý các tình huống phức tạp, đông người.

         c) Các đơn vị thuộc Bộ

        Phối hợp với Thanh tra xử lý các vụ việc liên quan đến chức năng quản lý của đơn vị khi có yêu cầu.

        d) Các đơn vị trực thuộc Bộ

       Bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thường trực tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trên địa bàn, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh tại đơn vị; kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình các vụ việc đông người, phức tạp.

       Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tổ chức các nội dung nêu trên.

                                                                                           KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                           THỨ TRƯỞNG

                                                                                         (đã ký)

                                                                                              Phạm Mạnh Hùng

 Văn bản chi tiết : http://thanhtra.moet.gov.vn/?page=1.1&view=21462

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Liên kết


Quảng cáo
Bạn thấy bố cục web như thế nào?Bạn thấy bố cục web như thế nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tuyệt vời144 92.90 %
Rất Đẹp3 01.94 %
Đẹp3 01.94 %
Khá5 03.23 %
Tổng số phiếu: 155

© 2014, Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37221223 (nhánh 48180)

Website : aio.hcmute.edu.vn E-mail: pttgd@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 105,990

Tổng truy cập:1,015,680